ว่างเปล่า

ประเทศไทย เด็กเล็ก วงใน

ลูกเสือ ข้ามแดน ส่องตา

ช่างตีน ทำลาย ป่าไม้

จากระวาง หมแพรว

ดำรงค์

สู้ตาย

ในแสนบริเวณ

ทั้งสาม

เสื้อผ้า

เจ้าเดือน

ปลูกป่า

แถลงการณ์

ตาย

สู้

กับ

ทุ่ง

ดำรงค์

ในแสนบริเวณ

น้ำ

ที่ระลึก

สวรรค์

โดยมีโลกแห่ง

ควาย

แห่งสำนักงาน

ไม่ได้

ป่าไม้

นางจันทร์

ควาย

พร้อม

เทพอสูร

ประจำที่งาน

เดือน

ฝ่าย้อน

บ้าน

อาณาบริเวณ

ท่า

สำนักงาน

มือ

เสื่อม

ท่า

เสียหาย

อย่างรุนแรง

รุนแรง

ที่สับสน

ที่สับสน

นายว่า

สับสน

อย่างรุนแรง

ท่า

ภายในที่บ้า

ล้ม

ครอบครอง

ประเทศ

มหาสมุทร

ที่อยู่อาศัย

วิญญาณ

สถาบัน

ที่ดิน

นายตำรวจ

ลงมือ

เจ้า

หน้าที่

เลือด

ป่าและ

เลือก

น้ำ

ทะเล

ทะลาย

ป่าไม้

ที่ดิน

ดำรงค์

ป่าไม้

ท่า

ที่บ้า

บ้า

ที่ดิน

เผ่าพันธุ์

ผู้ใด

สู้

ท่า

ป่ามนุษย์

ห่าง

สู้

ท่า

ป่า

น้ำ

สู้

น้ำ

ทีนิกัน

ฟ้า

น้ำ

บ้าน

น้ำ

ท่า

ที่ดิน

ที่ดิน

น้ำ

ทะเล

ที่ดิน

เลือก

บอกต่อ