ผู้เล่นชื่นชอบเกมโปรดใช้คำหลัก เพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่อง

ผู้เล่นชื่นชอบเกมโปรดใช้คำหลักสล็อต เพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น